Rehabilitacja metodą Bobath

Autorami tytułowego sposobu rehabilitowania dzieci i dorosłych z porażeniem mózgowym są Berta i Karol Bobath – czescy neurofizjolodzy przebywający na stałe w Londynie. Opracowali oni metodę, celem której jest pozytywny wpływ na funkcjonowanie chorego w środowisku.

Metoda Bobath – na czym polega?


Rehabilitacja oparta na opisywanej koncepcji ma pomóc chorym we wszechstronnym rozwoju i osiągnięcia niezależności na takim poziomie, na jaki pozwalają uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Poprzez hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do poprawnych oraz utrwalanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym to tylko niektóre elementy terapii.
Ćwiczenia mięśniowe polegające na nacisku, ciągu, obciążaniu mięśni, utrzymywaniu napięcia określonych partii mięśni, czy potrząsanie kończynami ma wspomóc przywrócenie lub naukę prawidłowej motoryki całego ciała.

Bobath kurs

Kurs pozwala terapeucie na dokładne zanalizowanie i naukę koncepcji, jaka powstała w latach czterdziestych dwudziestego wieku. Praca przy osobach z porażeniem mózgowym wymaga wysokich kompetencji, a poprawne wykonywanie ćwiczeń z podopiecznym jest podstawą, od której zależy dalszy rozwój chorego.
Na kursie można poszerzyć wiedzę na temat szczegółów wykonywania rehabilitacji metodą bobath, którą z powodzeniem można stosować u małych dzieci oraz u osób starszych, na przykład po udarze mózgu